Huisregels

Om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Bij het kopen van een entreeticket of betreden van de evenementen locatie stem je in met onderstaande regels:

 • Gekochte kaartjes kunnen niet worden geretourneerd.
 • Het doorverkopen van kaartjes is verboden.
 • Persoonlijke gegevens (zoals e-mail) kunnen worden gebruikt om nieuwsbrieven of promotionele acties toe te sturen. Met het kopen van een kaartje ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven op dergelijke mailings. Deze mailings kunnen eveneens afkomstig zijn van andere evenementen. Je persoonlijke gegevens zullen echter nooit gedeeld worden met externe organisaties.
 • De minimumleeftijd voor de avonden is 16 jaar.
 • Iedere bezoeker dient zicht te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, dit mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Een kopie of afbeelding op telefoon wordt niet geaccepteerd.
 • Indien hiertoe aanleiding is, behoudt de organisatie van het Ossekoppenplein het recht om kopieën te maken van het legitimatiebewijs. Deze zullen uitsluitend gebruikt worden als borg en na afloop worden vernietigd.
 • Bij binnenkomst kan worden gefouilleerd. Wanneer men hier geen medewerking aan verleend, kan de toegang worden ontzegd.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes of polsbandjes) wordt de toegang ontzegd.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan aanwijzingen en/of voorschriften van organisatie, personeel of beveiliging van het evenement.
 • De organisatie van het Ossekoppenplein behoudt zich het recht om personen de toegang te weigeren of verwijderen van het evenement zonder opgaaf van redenen.
 • Het is verboden de volgende zaken mee de tent in te nemen: (Alcoholhoudende)dranken, etenswaren, glaswerk, blik, spuitbussen, plastic flessen, brandgevaarlijke materialen, selfiesticks, drugs, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij constatering volgt inbewaringstelling en verwijdering van het terrein. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
 • Het is verplicht verkleed te zijn. Er wordt geen toegang verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn aan politieke voorkeur, groeperingen of groepen. Te denken aan, ‘full colour’ motorclubkleding, security kleding e.d. Wanneer je niet aan de eisen voldoet kan de toegang worden geweigerd.
 • Entreetickets worden bij de entree omgewisseld voor een polsbandje. Dit polsbandje is niet overdraagbaar en dient de gehele duur van het evenement gedragen te worden. Zonder bandje worden geen consumpties verstrekt.
 • Voor bezoekers onder de 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen. Ook weder verstrekking aan bezoekers onder de 18 jaar is niet toegestaan. In beslagname van de drank en verwijdering van zowel de meerderjarige als minderjarige volgt.
 • De organisatie van het Ossekoppenplein heeft een zero-tolerance-beleid op het gebied van drugs, bedreiging, mishandeling, agressie, intimidatie, discriminatie, racisme, ongewenste intimiteiten, samenscholing, beschadiging, vernieling, wapens en dronkenschap. Bij constatering volgt verwijdering van het terrein en zal indien nodig de politie gealarmeerd worden.
 • Het in bezit hebben van soft- en/of harddrugs is verboden. Indien nodig zal de politie worden ingeschakeld. Men kan vrijwillig afstand doen van soft- en/of harddrugs bij de entree.
 • Het is niet toegestaan om in de tenten te roken.
 • De organisatie van het Ossekoppenplein is niet aansprakelijk voor enig letsel, materiele en immaterieel schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Verder kan de organisatie van het Ossekoppenplein niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen op het terrein.
 • De line-up is onder voorbehoud. Wanneer een act niet doorgaat wegens afzegging of wijzigingen door andere factoren kunnen kaarten niet worden geretourneerd.
 • Het is verboden plastic bekers of consumpties mee naar buiten te nemen.
 • Tijdens de carnaval bij het Ossekoppenplein kan er uitsluitend met munten van dit evenement van dit jaartal worden betaald. Deze munten zijn enkel geldig op van 17 t/m 21 februari 2023. Restitutie van munten tijdens openingstijden van het event is mogelijk tot 20 munten per persoon. Na afloop event is restitutie niet meer mogelijk. 
 • Tijdens het evenement kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden bedoelt voor promotiedoeleinden, website e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het evenement geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinde te gebruiken. 
 • Overtreding van de huisregels kan leiden tot permanente verwijdering van het evenement.

In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie!